Od osnivanja 2011. godine, osnovna djelatnost firme je izrada softverskih rješenja po zahtjevu partnera i izrada web i mobilnih aplikacija. Paralelno sa navedenim bavimo se i izradom web sajtova i on-line prodavnica.

Softing d.o.o. posjeduje sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001 i sistem menadžmenta bezbjednošću informacija u skladu sa zahtjevima standarda ISO/IEC 27001, sertifikovan od strane RIGCERT-a.”

9001_27001

U saradnji sa kompanijom Business Intelligence Consulting Montenegro razvili smo BInfo portal, koji je jedinstvena internet platforma preko koje se na brz i jednostavan način može pristupiti javnim, na internetu dostupnim bazama podataka o pravnim licima registrovanim u Crnoj Gori. Uvażavajući činjenicu da je kvalitetna, sadržajna i pravovremena informisanost osnov svake dobre odluke, za Vas smo skupili mnogo korisnih informacija na jednom mjestu.

Samostalno smo razvili portal evidencija.me, softvrsko rješenje namijenjeno mikro i malim preduzećima koja žele da unaprijede i pojednostave svoje poslovanje. Brzo i jednostavno kreirajte izlazne fakture, vodite evidenciju ulaznih faktura, analitičke kartice kupaca i dobavljača, pratite stanje magacin sa bilo kog uređaja, na bilo kom mjestu i u bilo koje vrijeme. Tu su i namjenski paketi u okviru specifičnih djelatnosti:

  • Market Cloud POS Sistem
  • Caffe-Restaurant Cloud POS Sistem
  • Auto saloni – prodaja i servis
  • Ordinacije
  • Izdavanje smještaja i rezervacije (veza sa kanalima prodaje)
  • Proizvodnja